Mijn leven zoals het is #8 | Dementie deel 1

ⓒPixabay.com By tatlin
Al 9 jaar werk ik in een rusthuis, waar ik dagelijks geconfronteerd word met dementie. Maar wat is dat nu precies? Dementie is een verzamelnaam voor een groep aandoeningen waarbij meerdere stoornissen in het cognitieve functioneren samen optreden. Cognitieve functies zijn: het geheugen, het leervermogen, het taalgebruik, het kunnen begrijpen & uitvoeren van complexe en dagelijkse handelingen. Doorgaans is dementie chronisch en progressief van karakter. Geheugenverlies staat meestal op de voorgrond, maar dat is niet bij alle vormen zo. De stemming, persoonlijkheid en het gedrag kunnen ook veranderen.
Welke symptomen er precies optreden wordt bepaald door de aard, lokalisatie en ernst van de afwijking in de hersenen. De stoornissen hangen dus af van de oorzaak van de dementie. Er zijn veel verschillende oorzaken van dementie, maar de meest voorkomende zijn de ziekte van Alzheimer (de bekendste), frontotemporale dementie (taalproblemen & gedragsstoornissen), vasculaire dementie (gevolg van gebrekkige doorbloeding) & dementie als gevolg van ziekte van Parkinson (ook wel bekend). Minder voorkomende vormen van dementie zijn een alcohol-dementie, de ziekte van Creutzfeldt-Jakob & Chorea van Huntington.
Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor dementie. De kans op dementie neemt sterk toe met de leeftijd:
-Ruim 10% van plus 65 heeft dementie
-Ruim 20% van plus 80 heeft dementie
-Ruim 40% van plus 90 heeft dementie
-Ruim 5% heeft jongdementie (treedt op vóór de leeftijd van 65)
De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per type van de aandoening. Meestal kaart de partner of een familielid het zogenaamde 'niet-pluisgevoel' aan. Aanleiding zijn vaak subtiele maar terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter. Alles waar iemand het hoofd moet bij houden, kost een persoon met dementie extra inspanning.
Iemand met dementie krijgt bijvoorbeeld moeite met:
-zich iets herinneren wat kort geleden is gebeurd
-zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden
-zich oriënteren
-het juiste woord vinden
-nieuwe dingen leren
-zijn emoties onder controle houden
-beslissingen nemen
-rekenen en met geld omgaan
Deze veranderingen doen zich niet van de ene dag op de andere voor. Bij de ziekte van Alzheimer treden de eerste verschijnselen meestal geleidelijk op. Bij vasculaire dementie (gevolg van doorbrekkige doorbloeding) zijn deze veranderingen vaak abrupter. De verschijnselen worden vaak duidelijker naarmate de dementie vordert. Beetje bij beetje verslechtert het verstandelijk functioneren. In de loop van de aandoening treden er verandering in het gedrag en karakter op en later ook op lichamelijk vlak, zoals incontinentie en gewichtsafname. De eerste verschijnselen van frontotemporale dementie (taalproblemen & gedragsstoornissen) zijn afhankelijk van de plaats in de hersenen die het eerst aangetast wordt. In elke vorm van dementie staan meestal veranderingen in gedrag, persoonlijkheid en spraak op de voorgrond.
Het is van belang dat de diagnose zo vroeg mogelijk gesteld word zodat andere aandoeningen uitgesloten kunnen worden en dat er zo snel mogelijk gestart kan worden met het plannen van de zorg. Tijdige diagnose biedt heel wat kansen om zo lang mogelijk kwaliteitsvol leven te behouden.

Bron: Alzheimer Nederland
Bron: dementie.be

Geen opmerkingen