ღFotografie mijn levenღ #7 | Externe flits

ⒸEvelyneVergote

Vandaag eens iets anders dan herfstbeelden & natuurfoto's ;) Daar we nu met de externe flits leren werken & 't heel moeilijk is om die te gebruiken bij blinkend metaal. Daarom kregen we de opdracht op school om blinkende metaal mee te nemen. Daar ik gek ben van oorjuwelen & dat volgens mij wel goed blinkt, was m'n keuze snel gemaakt. Zo krijgen jullie nu ook eens de kans om een klein deel van m'n 'collectie' te bewonderen ;) & Ja, ik kan je vertellen dat 't niet simpel is om zoiets correct te fotograferen, toch ben 'k blij met 't resultaat.

Geen opmerkingen