ღFotografie mijn levenღ #9 | Effecten in de lucht

ⒸEvelyneVergote

't Word al vroeger donker & dat kan al eens mooie effecten in de lucht geven. Zeker als de zon aanwezig is geweest die dag.
Als de zon laag aan de hemel staat, moet het zonlicht een langere weg door de aardatmosfeer afleggen. Het licht wordt verstrooid door miniscule stofdeeltjes & ontleed in verschillende kleuren die we zien in de schemering. Op warme dagen gaan er veel stofdeeltjes omhoog (luchtvervuiling), waardoor de lucht soms felrood kan kleuren. 's Ochtends zweven er nog niet zoveel stofdeeltjes in de lucht, daarom is dat effect 's morgens minder aanwezig

4 opmerkingen